مطلب دیجیتال

سه شنبه 12 تیر 1397


یکی از ویژگی های دنیای امروز، استفاده گسترده از انرژی الکتریکی می باشد. نیاز به ایجاد روشنایی واهمیت آن درزندگی بشرهمواره با چالش محدود بودن منابع و هزینه بر بودن تولید انرژی روبه رو بوده است. کوشش برای دست یابی به فناوری هایی که با به کار گیری از کمترین انرژی، بیشترین نور تولید شود موجب دستیابی به فناوری لامپ فلورسنت فشرده در دهه هفتاد میلادی گردید.

• لامپ کم مصرف :
یک لامپ کم مصرف یا با نامی دیگرلامپ فلورسنت فشرده، یک نوع لامپ از خانواده لامپ های فلورسنت می باشد. خیلی از لامپ های کم مصرف برای جایگزینی با لامپ های رشته ای و پر مصرف طراحی شده اند و قابلیت بسته شدن به خیلی از سرپیچ های فعلی که برای لامپ های معمولی استفاده می شوند را دارند. در مقایسه با لامپ های معمولی، این لامپ ها تقریباً همان نور را تولید می کنند اما مصرف برق بسیار پایین و عمر طولانی تری دارند.
به کار گیری این لامپ، افزون بر ایجاد صرفه اقتصادی، به دلیل آسانی استفاده در سیستم روشنایی سنتی به طور گسترده مورد توجه مصرف کنندگان قرارگرفته و به سبب نقش برجسته و تأثیرگذار آن درحوزه روشنایی به نام لامپ کم مصرف شناخته می شود. ترویج استفاده از لامپ کم مصرف در مدت زمان کوتاه به دلیل افزایش هزینه های تولید برق، محدود بودن منابع فسیلی، افزایش تدریجی دمای کره زمین، و آلودگی ناشی از سوخت نیروگاه ها به عنوان راهکاری مثبت درجهت صرفه جویی در مصرف انرژی و پیشبرد اقتصادی کشورها مورد توجه قرار گرفته است. بهره وری مناسب همراه با طول عمر بالا، افزون بر ایجاد رضایت و استقبال از محصول سبب شده که تولید کنندگان بتوانند این محصول را با قیمت و با شرایط ضمانتی مناسب در اختیار و گزینش مصرف کنندگان قراردهند.

• مزایای استفاده از لامپ های کم مصرف را می توان در موارد زیر مشاهده کرد :
_ امکان انتخاب رنگ نور براساس کاربرد و نیاز مصرف کنندگان.
_ کاهش هزینه های تعویض لامپ به واسطه عمر طولانی لامپ کم مصرف.
_ میزان نوردهی هرلامپ کم مصرف ۱۸ وات برابر نور حاصل از یک لامپ رشته ای معمولی ۱۰۰ وات می باشد.
_ کاهش مصرف برق دستگاه های سرمایشی خودکار به دلیل عدم تولید گرمای مزاحم.
_ ایجاد نور یکنواخت و بدون لرزش و عدم خستگی چشم.

• ثبت شرکت تولید لامپ کم مصرف:
با توجه به اهمیت صرفه جویی در مصرف برق در دنیا و نقش این محصول در کاهش مشکلات زیست محیطی، امروزه فعالیت در زمینه تولید لامپ های کم مصرف رونق چشمگیری داشته است، افراد می توانند برای فعالیت در این زمینه ابتدا مجوزهای لازم را از وزارت صنایع اخذ نمایند، سپس نسبت به ثبت شرکت تولید لامپ کم مصرف، در یکی از قالب های شرکت سهامی عام، شرکت سهامی خاص و یا شرکت با مسئولیت محدود اقدام نمایند.

• شرکت سهامی خاص :
شرکت های که تمام سرمایه آنها در موقع تأسیس منحصراً توسط مؤسسین تأمین گردیده است. در شرکت های سهامی خاص عبارت " شرکت سهامی خاص " باید قبل از نام شرکت یا بعد از آن بدون فاصله با نام شرکت در کلیه اوراق واطلاعیه ها و آگهی های شرکت به طور روشن وخوانا قید شود.

شرایط ثبت شرکت تولید لامپ کم مصرف سهامی خاص:

    سرمایه اولیه : معادل یا بیشترازصد هزار تومان
    حضور3 نفر سهامدار اصلی به همراه 2 نفر بازرس که بازرسین نباید ازسهامداران باشد.
    واریز35% مبلغ سرمایه اولیه به حساب بانکی به نام شرکت و ارائه رسید و گواهی بانکی

• مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت تولید لامپ کم مصرف سهامی خاص :

    پرداخت مبلغ تعیین شده به نام سازمان ثبت اسناد واملاک کشور
    تصویر شناسنامه وکارت ملی بازرسین (نیازی به برابر اصل شدن ندارد)
    دوبرگ اظهارنامه شرکت سهامی خاص
    دونسخه اساسنامه شرکت سهامی خاص وامضاء زیرتمام صفحات آن توسط کلیه سهامداران
    تکمیل فرم تعیین نام
    دوجلد صورتجلسه هیأت مدیره که به امضاء مدیران منتخب مجمع رسیده باشد
    دونسخه صورتجلسه مجمع عمومی مؤسسین که به امضاء سهامداران وبازرسین رسیده باشد
    فتوکپی شناسنامه وکارت ملی برابر اصل شده کلیه سهامداران
    معرفی نامه نمایندگان، درصورتی که سهامداران واعضاء هیأت مدیره از بین اشخاص حقوقی باشند وارائه تصویر روزنامه رسمی، آگهی تأسیس با آخرین تغییرات آن.
    تأییدیه هیأت مدیره اشخاص حقوقی سهامدار، مبنی برغیردولتی بودن آن
    گواهی پرداخت حداقل 35% سرمایه شرکت از بانکی که حساب شرکت در شرف تأسیس در آنجا افتتاح شده است.
    اخذ مجوز درصورت نیاز بنا به تشخیص کارشناس اداره ثبت شرکت ها.

• تعریف شرکت با مسئولیت محدود :

مطابق ماده 94 قانون تجارت، شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل می شود وهریک ازشرکاء بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد، فقط تا میزان سرمایه خود درشرکت مسئول پرداخت بدهی ها و تعهدات شرکت است.
طبق ماده 95 دراسم شرکت باید عبارت (با مسئولیت محدود) قید شود و درغیراین صورت آن شرکت در مقابل اشخاص ثالث شرکت تضامنی محسوب وتابع مقررات آن خواهد بود.

• شرایط ثبت شرکت تولید لامپ کم مصرف با مسئولیت محدود :

    حضور حداقل دو نفر به عنوان اعضاء
    تعهد به پرداخت کل سرمایه
    سرمایه شروع کار برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود صد هزار تومان می باشد.

• مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت تولید لامپ کم مصرف با مسئولیت محدود:

    پرداخت مبلغ تعیین شده به نام سازمان ثبت اسناد واملاک کشور جهت تعیین نام
    تکمیل فرم تعیین نام
    دو برگ تقاضانامه شرکت با مسئولیت محدود و تکمیل آن وامضاء ذیل شرکت نامه توسط کلیه شرکاء
    دونسخه شرکت نامه با مسئولیت محدود وتکمیل وامضاء ذیل شرکت نامه توسط کلیه سهامداران
    دو جلد اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود وامضاء ذیل تمام صفحات آن توسط کلیه سهامداران
    دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی مؤسسین وهیأت مدیره که به امضاء سهامداران وبازرسین رسیده باشد.
    دونسخه صورتجلسه هیأت مدیره که به امضاء مدیران منتخب مجمع رسیده باشد.
    تصویر شناسنامه و کارت ملی برابر اصل شده کلیه سهامداران و در صورتی که مدیرعامل خارج ازاعضاء هیأت مدیره باشد.
    فتوکپی شناسنامه و کارت ملی بازرسین
    معرفی نمایندگان، درصورتی که سهامداران و اعضاء هیأت مدیره از بین اشخاص حقوقی باشند و ارائه تصویر روزنامه رسمی و آگهی تأسیس با آخرین تغییرات آن
    تأییدیه هیأت مدیره اشخاص حقوقی سهامدار، مبنی برغیر دولتی بودن آن

• شرکت سهامی عام :
شرکت های که مؤسسین آنها قسمتی از سرمایه شرکت را از طریق فروش سهام تأمین می کنند اینگونه شرکت ها سهامی عام نامیده می شوند. ومطابق ماده 5 قانون تجارت سرمایه شرکت های سهامی عام از مبلغ 5,000,000 ریال نباید کمتر باشد.

• شرایط لازم برای ثبت شرکت تولید لامپ کم مصرف سهامی عام :

    حداقل سرمایه لازم پنج میلیون ریال
    حداقل 30% سرمایه تعیین شده توسط مؤسسین تعهد گردد و 35% از میزان تعهد شده پرداخت گردد.
    اظهارنامه و طرح اساسنامه و اعلام پذیره نویسی به امضای مؤسسین رسیده باشد.
    اخذ و ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح در صورت نیاز.

• مدارک لازم جهت تأسیس شرکت تولید لامپ کم مصرف سهامی عام :

    دو نسخه اظهارنامه
    دوجلد اساسنامه
    دو برگ صورتجلسه مجمع عمومی مؤسسین
    دو نسخه صورتجلسه هیأت مدیره
    آگهی دعوت مجمع عمومی مؤسسین در روزنامه تعیین شده
    تصویر شناسنامه و کارت ملی مدیران
    گواهی بانکی مبنی بر واریز حداقل 35% سرمایه شرکت
    ارائه مجوز یا موافقت اصولی یا مجوز از مراجع ذیصلاح

 

 • نظرات() 
 • سه شنبه 12 تیر 1397


  صنایع پتروشیمی  :
  با کمک صنعت پروشیمی می توان از مواد خام نفت و گاز محصولات شیمیایی بدست اورد .امروزه به کمک صنعت پتروشیمی می توان مواد اولیه ی داروها را تهیه کرد همچنین سوخت موشک ها و سفینه های فضایی را تولید کرد .
  در قدیم مواد شیمیایی مورد نیاز را از ایجاد تغییرات در مواد گیاهی ویا حیوانی بدست می اوردند اما امروزه از نفت خام و گاز طبیعی بدست می اورند .
  شرکت های پتروشیمی در  چه زمینه هایی فعالیت می کنند :
  الف)فعالیت در زمینه ی نفت ،گاز و پتروشیمی
  ب)بهره برداری از معادن نفت و گاز و استخراج انها
  شرکت ها اگر بخواهند در زمینه ی بهره برداری از معادن فعالیت داشته باشند باید از وزارت نفت مجوز دریافت کنند .
  شرکتهای پتروشیمی  در قالب شرکت سهامی خاص، تضامنی ،تعاونی ،مسئولیت محدود ،مختلط سهامی و مختلط غیر سهامی به ثبت می رسند .
  معمولا افراد تمایل دارند شرکت خود را در قالب شرکت سهامی خاص و یا مسئولیت محدود به ثبت برسانند .
  چنان چه افراد بخواهند در مزایده و مناقصات شرکت کنند ویا از وام ها و تسهیلات بانکی استفاده کنند باید شرکت سهامی خاص به ثبت برسانند .

  برای ثبت شرکت سهامی خاص چه شرایطی نیاز می باشد :
  1-دو نفر به عنوان بازرس و سه نفر اعضا
  2-سرمایه ی اولیه صد هزار تومان می باشد
  3-35% سرمایه در ابتدا و به صورت نقدی پرداخت شود
  برای ثبت شرکت سهامی خاص چه مدارکی نیاز است :
  1-دو نسخه اساسنامه
  2- دو نسخه اظهار نامه
  3-دو نسخه صورت جلسه ی مجمع عمومی موسسین
  4-دو نسخه صورت جلسه ی هیئت مدیره
  5-در صورتی که موضوع فعالیت شرکت نیاز به گرفتن مجوز داشته باشد باید اقدام شود
  6-کپی شناسنامه
  7-گرفتن گواهی از بانک که حساب باز کرده اید  مبنی بر پرداخت 35% سرمایه
  8-چنان چه اموال موجود در شرکت متعلق به خود شرکت باشد باید سند مالکیت ان را داشته باشند و ارائه دهند

  شرایط ثبت شرکت با مسئولیت محدود:
  1-داشتن سرمایه ی اولیه به مبلغ صد هزار تومان
  2-تعداد اعضای شرکت حداقل باید دو نفر باشد
  3-ارائه ی تعهد نامه مبنی بر پرداخت کل سرمایه
  مدارک لازم برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود:
  1-دونسخه اساسنامه ی شرکت
  2-دو نسخه شرکت نامه ی شرکت
  3-دو نسخه صورت جلسه ی مجمع عمومی موسسین
  4-اساسنامه ی شرکت
  5-کپی شناسنامه
  6-اقدام به گرفتن مجوز برای موضوع فعالیت در صورت نیاز

 • نظرات() 
 • سه شنبه 12 تیر 1397

  رابطه حقوقی شرکت با دارندگان اوراق قرضه

  صدور اوراق قرضه از طرف شرکتهای ثبت شده بصورت سهامی عام و رابطه حقوقی شرکت با دارندگان این گونه اوراق را شاید بتوان در چارچوب عقد قرض تبیین نمود زیرا بر اساس ماده 653 قانون مدنی مقترض (در اینجا شرکت) میتواند بوجه ملزمی به مقرض (در اینجا دارنده اوراق قرضه) وکالت دهد در مدتی که قرض بر ذمه او باقی است مقدار معینی از دارائى مدیون را در هر ماه یا در هر سال (در اینجا موعد یا مواعد معینه) مجاناً به خود منتقل نماید اما اشکال در اینجاست که اصولاً در عقد قرض بهره مصداقی ندارد زیرا مقترض باید مثل مالی را که قرض کرده است رد کند اگر چه قیماً ترقّی یا تنزّل کرده باشد. البته بنابر تجویز قسمت اخیر ماده 648 قانون مدنی در صورت تعذّر رد مثل، مقترض موظف است قیمت یوالرد را بدهد، حال چنانچه ماده 653 قانون مدنی را جواز ربح و بهره بدانیم و مقترض (در اینجا شرکت ثبت شده) تضمیناتی به مقرض (در اینجا دارنده اوراق قرضه) بدهد و آنها وکالت در انتقال دارایی مدیون را به عنوان اصل و بهره یا فقط بهره طبق مفاد ماده مزبور مجانا به خود داشته باشند، از نقطه نظر مجوز قانونی و همچنین تبیین روابط حقوقی شرکت با دارندگان اوراق قرضه مشکل بوجود نمی آید اما چنانچه این تضمینات داده نشود و مقدمات مربوط به تنظیم وکالتنامه به مرحله اجرا درنیاید تکلیف چیست؟ در این صورت میشود روابط حقوقی طرفین را طبق عقد مضاربه تبیین نمود؟ - به نظر میرسد جواب این سئوال منفی باشد زیرا مضاربه عقدیست که به موجب آن احد متعاملین سرمایه میدهد با قید این که طرف دیگر تجارت کرده و در سود و زیان آن شریک باشند در حالیکه در ما نحن فیه دارنده اوراق قرضه نمیتواند به سود یا زیان شرکت چشم داشته باشد بلکه او میخواهد در ازاء وجهی که پرداخت کرده در موعد یا مواعد تعیین شده آنرا دریافت دارد. با این توضیحات و با توجه به جمعبندی مطالب معروضه باید ذهن را از روابط حقوقی فی مابین شرکت ثبت شده و دارندگان اوراق قرضه منطبق با عقد فرض و مضاربه خارج و آنرا معطوف ماده 10 قانون مدنی که مقرر داشته: قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آنرا منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است، نمود، زیرا با توجه به حقوقی که قانون به دارندگان اوراق قرضه اعطا نموده، روابط حقوقی فی مابین شرکت و دارندگان اوراق قرضه را نمی توان فقط در چهارچوب عقد قرض تبیین و تصور نمود، بلکه باید رابطه فی مابین را یک رابطه خاص حقوقی تلقی نمود که به دارنده ثبت شده اوراق قرضه این حق و اجازه اعطا شده است بنا به میل خود در موعد یا مواعد معینه اصل وام و بهره را دریافت و در صورت تمایل و تحت شرایط مربوطه، اوراق قرضه را به سهام شرکت تعویض و یا تبدیل و ثبت نماید و در زمره صاحبان سهام شرکت درآید و سهام خود را ثبت نماید و یا اوراق قرضه خود را به عنوان اوراق بهادار معامله و به غیر منتقل سازند.

  شرایط صدور اوراق قرضه

  برای صدور اوراق قرضه از جانب شرکت سهامی ثبت شده شرایط ذیل ضروری است:

  1. نوع شرکت ثبت شده باید شرکت سهامی عام باشد، بنابراین و بطور کلی شرکتهای سهامی خاص از صدور اوراق قرضه محروم شده اند.
  2. از تاریخ ثبت شرکت دو سال تمام گذشته باشد.
  3. اجازه انتشار و صدور اوراق قرضه باید در اساسنامه شرکت، ثبت و قید شده باشد. در صورت عدم تصریح این موضوع در اساسنامه، بنا به پیشنهاد هیئت مدیره و اجازه و تصویب مجمع عمومی فوق العاده و اصلاح اساسنامه می-توان به صدور اوراق قرضه اقدام نمود.
  4. شرکت زمانی میتواند نسبت به صدور اوراق قرضه اقدام نماید که تمام سرمایه ثبت شده شرکت، توسط صاحبان سهام پرداخت شده باشد.
  5. حداقل در دو نوبت ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت توسط مجمع عمومی صاحبان سهام به تصویب رسیده و ثبت شده باشد.

  تشریفات قانونی مربوط به انتشار اوراق قرضه


  تصمیم راجع به صدور و انتشار اوراق قرضه همراه با طرح اطلاعیه انتشار اوراق قرضه جهت اطلاع عموم و ثبت و پذیره نویسی باید به مرجع ثبت شرکت ها ارائه شود، اداره ثبت شرکتها پس از ثبت تصمیم مزبور خلاصه آنرا همراه با طرح اعلامیه انتشار اوراق قرضه به هزینه شرکت در روزنامه رسمی ثبت آگهی خواهد نمود. پس از انتشار این آگهی در روزنامه رسمی، شرکت باید به هزینه خود تصمیم مجمع عمومی و اطلاعیه انتشار اوراق قرضه را با قید شماره و تاریخ آگهی منتشر شده در روزنامه رسمی و همچنین شماره و تاریخ روزنامه رسمی که آگهی در آن ثبت شده است را در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های شرکت در آن منتشر میگردد، جهت اطلاع عموم ثبت و منتشر سازد.
  ثبت نظرات

 • نظرات() 
 • سه شنبه 12 تیر 1397

  برای ثبت یک شرکت خارجی در ایران باید مدارکی را به شرح زیر ارائه نمایید:

  قدم نخست گرفتن یک نامه نمایندگی از کمپانی اصلی می باشد. شما باید این نامه را به تایید سفارت ایران در آن کشور برسانید و سپس تایید نامه را از اتاق بازرگانی آن کشور مبدا اخذ نمایید.

  در مرحله بعدی این مدارک را ترجمه رسمی با تاییدیه دادگستری و وزارت امور خارجه در تهران می نمایید.

  در مرحله دوم نامه درخواستی را تنظیم می نمایید که ثبت این شرکت بر اساس چه نیازی در ایران می باشد.

  سپس کاتالوگ انگلیسی را آماده می نمایید. این کاتالوگ با توجه به نوع کالا تهیه می گردد که اعم از مواد غذایی و خوراکی و پروتینی و انواع مکمل های غذایی و ورزشی می باشد.

  کاتالوگ انگلیسی لازم است ولی کاتالوگ فارسی اختیاری می باشد و اجباری نیست.در حقیقت این کاتالوگ اصلی کمپانی خارجی می باشد.

  در مرحله بعدی فرم پیش نویس گواهی را به شرکت تهران ثبت ارائه می نمایید که شامل گواهی برند مورد نظر که ۱۰ ساله می باشد .

  سپس فرم خلاصه اطلاعات را تهیه می نمایید. و فرم تعهد نامه در سربرگ شرکت را تنظیم می نمایید که مربوط به کسانی است که شخصیت حقوقی دارند . در این فرم تعهد می نمایید که خلاف قوانین اتاق بازرگانی عمل نکنید.

  کپی اساسنامه شرکت اصلی که برابر اصل شده  و روزنامه آگهی تاسیس که برابر اصل شده و روزنامه آخرین تغییرات برابر اصل شده که شامل  تغییر آدرس یا تغییر اعضای هیات مدیره می باشد را جمع آوری می کنید.

  برابر با اصل این مدارک از طریق سفارت جمهوری ایران در آن کشور و وزارت امور خارجه انجام می گردد.

 • نظرات() 
 • سه شنبه 12 تیر 1397

  به موجب ماده 72 لایحه قانون تجارت، مجامع عمومی از اجتماع صاحبان سهام تشکیل می شود. اشخاص غیر سهامدار، حق شرکت در جلسات مجمع عمومی را ندارند مگر به عنوان وکیل یا منشی. نصاب تشکیل رسمی جلسات و هم چنین حد نصاب تصمیم گیری جلسات مجامع عمومی، اصولاَ تابع اساسنامه است مگر آن که قانون ترتیب دیگری را مقرر کرده باشد.

  مجامع عمومی عبارتند از :
  1. مجمع عمومی موسس
  2. مجمع عمومی عادی
  3. مجمع عمومی فوق العاده
  در ادامه کلیاتی را از دلیل تشکیل و صلاحیت مجامع عمومی ، قبل از بررسی نحوه ی اداره جلسات مجامع عمومی مورد شرح قرار می دهیم.
  مجمع عمومی موسس، تکمیل کننده فرایند تشکیل شرکت می باشد و پایان کار مجمع عمومی موسس مرادف با تشکیل شرکت است. بعد از آن که شرکت با قبول کتبی سمت توسط مدیران و بازرس یا بازرسان تشکیل شد، دیگر مجمع عمومی موسس تشکیل نمی شود و باید به سراغ دو مجمع عمومی دیگر، یعنی عادی و فوق العاده برویم.
  مجمع عمومی عادی، برای تصویب حساب های مالی و تخصیص سود و زیان و انتخاب مدیران و بازرسان تشکیل می شود و الزاماَ حداقل سالی یک بار تشکیل می شود و به همین دلیل این مجمع، مجمع عمومی سالیانه نامیده می شود.
  مجمع عمومی فوق العاده امور حیاتی و مهم شرکت را به دست دارد. به موجب ماده 83 لایحه ، تغییرات سرمایه ای مانند افزایش و کاهش سرمایه ، تغییر اساسنامه و انحلال شرکت پیش از موعد در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می باشد. امکان تشکیل این مجمع ، قبل از مجمع عمومی عادی نیز وجود دارد.

  اداره جلسات مجامع عمومی، با هیات رئیسه می باشد. هیات رئیسه مرکب از 4 عضو است، یک رئیس و دو عضو ناظر و یک عضو منشی . اشخاص حقیقی و حقوقی می توانند عضو هیات رئیسه باشند و در صورت عضویت اشخاص حقوقی در شرکت ، نماینده آن ها در جلسات شرکت می کند.
  رئیس و دو ناظر حتماَ باید از میان صاحبان سهام باشند ولی منشی می تواند خارج از سهامداران باشد. پس حداقل سهامدار لازم برای تشکیل مجمع عمومی، 3 سهامدار است.
  در یک صورت منشی باید از میان صاحبان سهام باشد و آن نیز مربوط به مواد 95 و 96 لایحه می باشد و زمانی است که دارندگان حداقل یک پنجم سهام شرکت ، مجمع عمومی را دعوت کنند. البته در این صورت، حداقل تعداد سهامدار لازم برای تشکیل جلسات مجامع عمومی 4 سهامدار می باشد زیرا منشی باید از بین سهامداران انتخاب شود.

  به موجب ماده 101 لایحه ، اصولاَ ریاست جلسات مجمع عمومی با رئیس هیات مدیره خواهد بود مگر در 4 حالت :
  1. ترتیب خلاف در اساسنامه پیش بینی شده باشد.
  2. عزل تمام یا بعض مدیران جزو دستور جلسه مجمع باشد.
  3. انتخاب مدیران جزو دستور جلسه مجمع باشد.
  4. جلسه مجمع عمومی موسس ( در این مقطع هنوز مدیران شرکت انتخاب نشده اند ).
  اگر در اساسنامه پیش بینی نشده باشد، رئیس هیات رئیسه از میان سهامداران با اکثریت نسبی انتخاب می شود.
  هیات رئیسه مجامع عمومی :
  یک رئیس : الزاماَ صاحب سهم : اصولاَ رئیس هیات مدیره
  دو ناظر : الزاماَ صاحب سهم
  یک منشی : اصولاَ نیازی نیست صاحب سهم باشد مگر موارد 95 و 96 لایحه . 

 • نظرات() 
 • سه شنبه 12 تیر 1397


  • تعریف طراحی گرافیک :
  طراحی گرافیک یا گرافیک دیزاین به انگلیسی (Graphic design ) عبارت است از، فرآیند ارتباطات بصری و حل مسئله از طریق استفاده از تایپ، فضا، تصویر و رنگ.

  • پیشینه طراحی گرافیک :
  در حالی که طراحی گرافیک به عنوان یک رشته نسبتاً جدید، برای اولین بار توسط ویلیام ادیسون دیگینز در سال 1922 ابداع شد فعالیت هایی مانند طراحی گرافیک به گستردگی تاریخ بشر است: از غارلاسکو، تا ستون تراژان رم تا دستخطی از سده های میانه، تا نئون های خیره کننده از گنزا. دراین تاریخچه طولانی و انفجار اخیر ارتباط بصری در قرن بیست و یکم، گاهی اوقات تمایز وهم پوشانی به طور نا مشخصی از هنر تبلیغات، طراحی گرافیک و هنرهای زیبا وجود دارد. گذشته از این، آن ها در بسیاری از همین عناصر، نظریه ها، اصول، شیوه ها و زبان مشترکند. و گاهی مشتریان تجاری و حامیان مشترکی نیز دارند. در هنر تبلیغات هدف نهایی فروش کالاها و خدمات است. درشرکت طراحی گرافیک اساس این است که به منظور ارائه اطلاعات، فرم به ایده ها، و احساس بیان به شیء تبدیل شود که قابل تجربه انسانی است.
  رشته طراحی گرافیک زیر مجموعه ارتباطات بصری و طراحی ارتباطات در نظر گرفته شده است، اما گاهی اوقات اصطلاح « طراحی گرافیک » می تواند به خاطر اشتراکات فنی پیچیده، به جای طراحی ارتباطات و ارتباط بصری استفاده شود. طراحان گرافیک از روش های مختلف در ایجاد و ترکیب کلمات، نمادها و تصاویر به منظور خلق یک نمایش تصویری از ایده ها و پیام استفاده می کنند. طراح گرافیک ممکن است ترکیبی از تایپوگرافی، هنرهای بصری و تکنیک های صفحه آرایی را برای تولید یک نتیجه نهایی استفاده کند. طراحی گرافیک، اغلب به هر دو فرآیند (طراحی) که توسط آن ارتباط ایجاد شده است و محصولات (طرح) که تولید می شوند اشاره می کند. ترکیب بندی یکی از مهم ترین ویژگی های طراحی گرافیک است به ویژه هنگامی که موضوع استفاده از مواد موجود از قبل یا عناصر متنوع مطرح است.

  کاربردهای رایج طراحی گرافیک :
  _ طراحی های تبلیغاتی و اطلاع رسانی (پوستر، بروشور، مجله، کتاب، کاتالوگ، لوگو، صفحه سایت و ... )
  _ زیباسازی (نقاشی دیواری، مجسمه، کاشی، هنرهای محیطی و فضاهای شهری، زنده سازی و ... )
  _ مشاوره و برگزاری جشنواره فرهنگی و هنری ( تشکیل اتاق فکر و ایده پردازی، جریان سازی فرهنگی، طرح های اجتماعی، طراحی صحنه، و... )
  _ طراحی یادبود (طراحی تندیس، نقاشی پرتره، هدایا و صنایع دستی نفیس، لوح تقدیر و ... )
  _ هنرهای تصویری ( تابلو نقاشی نفیس، تصویر سازی و ... )
  _ مد و لباس (طراحی لباس، طراحی لباس مشاغل، نقش لباس، مدلینگ لباس و... )
  _ محصولات فرهنگی کودک و نوجوان (کتاب داستان، بازی های سرگرم کننده و فکری، فعالیت های گروهی و ... )

  • ثبت شرکت طراحی گرافیک :
  این شرکت ها معمولاً به صورت دو نوع سهامی خاص و مسئولیت محدود قابل ثبت هستند، که در ادامه شرایط آن بیان می گردد لازم به ذکر است، برای ثبت شرکت طراحی گرافیک دریافت مجوز از اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی الزامی می باشد.

  • شرایط لازم جهت ثبت شرکت طراحی گرافیک سهامی خاص :

      حداقل وجود 3 نفر عضو
      حداقل میزان سرمایه یک میلیون ریال
      پرداخت نقدی حداقل 35% از سرمایه به صورت نقدی

  • مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت طراحی گرافیک سهامی خاص :

      دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی مؤسسین که به امضاء سهامداران و بازرسین رسیده باشد.
      دو جلد اساسنامه شرکت سهامی خاص و امضاء ذیل تمام صفحات آن توسط کلیه سهامداران.
      دوبرگ صورتجلسه هیأت مدیره که به امضاء مدیران منتخب رسیده باشد.
      دونسخه اظهارنامه تکمیل شده شرکت سهامی خاص و امضاء ذیل آن توسط سهامداران.
      تصویر برابر اصل شده شناسنامه کلیه سهامداران و بازرسین
      ارائه گواهی پرداخت حداقل 35 درصد از سرمایه شرکت

  • شرایط لازم جهت ثبت شرکت طراحی گرافیک با مسئولیت محدود :

      وجود حداقل 2 نفر عضو
      حداقل سرمایه مبلغ 100,000 هزار تومان
      تعهد به پرداخت کل سرمایه به طور نقدی

  • مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت طراحی گرافیک با مسئولیت محدود :

      تصویر کارت ملی و شناسنامه شرکاء و مدیران
      2 برگ تقاضانامه
      2جلد اساسنامه و امضای ذیل صفحات آن توسط سهامداران
      2 نسخه صورتجلسه مجمع عمومی مؤسسین
      اخذ و ارائه مجوز در صورت نیاز
      گواهی عدم سوء پیشینه کیفری
   

 • نظرات() 
 • سه شنبه 12 تیر 1397

  شرائط و ترتیب افزایش و کاهش سرمایه شرکت: شرائط و ترتیب افزایش و کاهش سرمایه شرکت در بحث مربوط به صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده به تفصیل شرح داده خواهد شد.

  مواقع و ترتیب دعوت مجامع: در اساسنامه شرکت باید مواقع تشکیل مجامع اعم از مجمع عمومی عادی سالیانه، مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و مجمع عمومی فوق العاده قید گردد، در اساسنامه باید قید شود در چه هنگام از سال (از سال مالی) مجمع عمومی عادی سالیانه، مجمع عمومی فوق العاده و مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و با چه دستوری منعقد گردد، در اساسنامه شرکت همچنین مواردی که مجمع عمومی فوق العاده باید دعوت به تشکیل جلسه شود، قید گردد. ما در مباحث آتی بطور مفصل و مشروح در ارتباط با چگونگی تشکیل مجامع صحبت خواهیم کرد در اینجا اجمالاً متذکر میشویم که مجامع عمومی عالی-ترین تشکل صاحبان سهام است. در شرکتهای سهامی، مجمع عمومی عادی سالیانه بطور الزامی 1 تا 6 ماه پس از پایان سال مالی جهت طرح و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت در سال مالی قبل، انتخاب بازرس اصلی و علی البدل برای سال مالی در جریان، انتخاب هیئت مدیره (در صورت منقضی شدن مدت مدیریت مدیران)، تعیین روزنامه کثیرالانتشاری که آگهیهای شرکت را منتشر می-سازد تشکیل میشود با این توضیح که مجمع عمومی عادی درباره تمام موضوعات غیر از موضوعاتی که در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده قرار دارد، دارای صلاحیت است، چنانچه مجمع عمومی در غیر از مواعدی که در اساسنامه برای تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه معین شده، تشکیل گردد، آن مجمع اصطلاحاً مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نامیده می¬شود که دارای صلاحیت رسیدگی به موضوعات شرکت برابر مجمع عمومی عادی سالیانه است. دعوت از سهامداران برای حضور در مجامع به وسیله انتشار آگهی دعوت از طریق روزنامه کثیرالانتشاری که در مجمع عمومی عادی سالیانه معین میشود، به عمل می¬آید، چنانچه کلیه سهامداران در مجمع عمومی حضور داشته باشند انتشار آگهی دعوت الزامی نیست، فاصله تاریخ انتشار آگهی دعوت در روزنامه با تشکیل مجمع نباید کمتر از 10 روز و دیرتر از 40 روز باشد.

  مقررات راجع به حد نصاب لازم جهت تشکیل مجامع عمومی و ترتیب اداره آنها: مجامع عمومی به وسیله هیئت رئیسه¬اى متشكل از یک رئیس و دو ناظر (که الزاماً باید از صاحبان سهام باشند) و یک منشی که هم میتواند از صاحبان سهام و یا از خارج انتخاب شود، تشکیل میشود، در مجمع عمومی عادی سالیانه و مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده، حضور حداقل نصف به علاوه یک سهامداران (اکثریت) جهت تشکیل و رسمیت یافتن مجمع ضروری است.

  طریقه شور و اخذ رأى اکثریت لازم برای معتبر بودن تصمیمات مجامع: نحوه مذاکرات میتواند تابع آئین نامه مصوب مجمع عمومی به عمل آید، در صورت فقدان چنین آئین نامه یا دستورالعملی، هیئت رئیسه مجمع می¬تواند مجمع را اداره و ترتیب مذاکرات افراد را بدهد. اخذ رأى در شرکتهای سهامی معمولاً به صورت مخفی به عمل می آید و دارنده هر سهم میتواند دارای یک رأى باشد مگر این که برای بعضی از دارندگان سهام مزایائى قائل شده باشند و (چنانچه در اساسنامه قید گردیده باشد) ممکن است در یک شرکت، سهام بعضی اشخاص با ضریب 2 یا 4 یا 6 محاسبه گردد. مجمع عمومی عادی سالیانه و عادی بطور فوق العاده تصمیمات با آراء دو سوم سهامداران حاضر مجمع اتخاذ و جنبه قانونی می یابد این خصوص مباحث آتی بطور مفصل صحبت خواهد شد.

  تعداد مدیران و طرز انتخاب و مدت مأمریت آنها و نحوه تعیین جانشین برای مدیرانی که فوت یا استعفا می-کنند یا محجور یا معزول یا به جهات قانونی از مدیریت شرکت ممنوع میگردند: هیئت مدیره شرکت را، مجمع عمومی مؤسس - مجمع عمومی عادی سالیانه و یا مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده تعیین می¬نمایند. تعداد مدیران با توجه به وضعیت و گستردگی شرکت میتواند متفاوت باشد، لیکن شرکتهای سهامی عام اعضاء هیئت مدیره اصلی بنا به نص صریح ماده 107 قانون تجارت نمی¬توانند کمتر از 5 نفر (شخص) باشند. تعداد هیئت مدیره شرکتهای سهامی خاص قانون تجارت معین نشده، با توجه به اتحاد طریق می¬توان حداقل اعضاء هیئت مدیره شرکتهای سهامی خاص را 2 شخص دانست - مدت مأموریت هیئت مدیره شرکتهای سهامی حداکثر 2 سال است جانشینان هیئت مدیره اعضاء على البدل هیئت مدیره منتخب مجامع مذکور هستند که صورت لزوم برای تصدی امر مدیریت باید دعوت به همکاری شوند - چنانچه عضو علی البدل برای تکمیل هیئت مدیره شرکت وجود نداشته باشد- (به دلیل عدم انتخاب اعضاء علی البدل و یا استعفاء دسته جمعی هیئت مدیره اصلی و یا به علل دیگر) مجمع عمومی باید برای تکمیل اعضاء اصلی و علی البدل هیئت مدیره تشکیل گردند.

  تعیین وظائف و حدود اختیارات مدیران: وظائف و اختیارات مدیران شرکتهای سهامی دارای دو وجه است، یکی از نقطه نظر روابط فی مابین مدیران و اعضاء و سهامداران شرکت و دیگری از نظر وظائف و اختیاراتی که مدیران برای اداره شرکت و پیشبرد اهداف شرکت دارند، مورد وجه اول، اعضاء هیئت مدیره وکیل و امین صاحبان سهام هستند و باید اعمال و اقدامات خود رعایت مصلحت و منفعت موکلین خود یعنی صاحبان سهام هستند و باید اعمال و اقدامات خود رعایت مصلحت و منفعت موکلین خود یعنی صاحبان سهام را از هر نظر بنمایند که این خصوص مباحث بعدی بیشتر صحبت خواهیم کرد، مورد وجه دوم بنا به نص صریح ماده 118 قانون تجارت، مدیران شرکت دارای کلیه اختیارات لازم برای اداره امور شرکت می¬باشند، البته چنانچه هیئت مدیره از حدود اختیارات خود، مصرحه اساسنامه تخطی و تجاوز نماید، اعمال و اقدامات آنها مقابل اشخاص نافذ بوده و شرکت موظف به اجرای تعهدات به عمل آمده می¬باشد.

  تعیین سهام تضمینی که مدیران باید به صندوق شرکت بسپارند: مدیران شرکت جهت تضمین اعمال و اقدامات و تقصیرات خود برابر سهامداران باید تعدادی از سهام خود را صندوق شرکت (حبس) یا تودیع نمایند، تعداد سهام تضمینی مدیران شرکت را که بدینطریق باید صندوق شرکت تودیع گردد، اساسنامه معین خواهد نمود ولی به هر حال طبق نص صریح ماده 114 قانون تجارت نباید این گونه سهام از تعداد سهامی که به موجب اساسنامه جهت دادن رأى مجامع عمومی لازم است، کمتر باشد، و مادام که مدیری مفاصا حساب دوره تصدی خود شرکت را یافت نداشته است سهام مذکور صندوق شرکت به عنوان وثیقه باقی خواهد ماند با این توضیح که به موجب ماده 116 قانون تجارت تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان هر دوره مالی شرکت به منزله مفاصا حساب مدیران برای همان دوره مالی می¬باشد و پس از تصویب ترازنامه دوره تصدی مدیران، سهام تضمینی خود بخود از وثیقه شرکت خارج خواهد شد.
  ثبت نظرات

 • نظرات() 
 • سه شنبه 12 تیر 1397

  در سالهای گذشته افراد خارجی نمی توانستند، شرکت با ۱۰۰% سهام در ایران ثبت کنند فقط می توانستند طبق قوانین ۴۹% میزان سهام یک شرکت را دارا باشند. با توجه به گسترش روابط تجاری و بین المللی این محدودیت برداشته شد و در منطقه آزاد کیش یک شرکت ۱۰۰% خارجی قابل ثبت می باشد و در تهران شرکت با میزان سهام ۹۹% خارجی و ۱% ایرانی قابل ثبت می باشد.

  در حال حاضر امکان ثبت با شرایط فوق فقط مختص به تهران و منطقه آزاد کیش می باشد.

  مطابق قانون مصوب ۱۵ خرداد سال ۱۳۱۰ قانون ثبت شرکت ها و ماده ۳ قانون ثبت شرکت ها هر شرکت خارجی برای اینکه بتواند در ایران شعبه یا نمایندگی داشته باشد تا به امور تجاری یا صنعتی یا مالی در ایران بپردازد، ابندا باید در مملکت اصلی خود به شکل کاملا قانونی شناخته شده باشد و سپس  در اداره ثبت اسناد تهرا ن به ثبت رسیده باشد.

  بعد از پیروزی انقلاب اسلامی برای عدم دخالت کشورهای بیگانه در چپاول  امور مالی، اصل ۸۱ قانون اساسی نوشته شد: ” دادن امتیاز تشکیل شرکت ها  و موسسه در امور تجاری و صنعتی وکشاورزی و معادن و خدمات به خارجیان مطلقا ممنوع است”.

  اما این قانون باعث اشکالاتی گردید. زیرا کشورهای دیگر برای رونق بخشیدن به عرصه تولیدات خود محتاج به مساعدت سایر کشورها می باشند.

  برای این منظور اداده ثبت شرکت ها فقط زمانی یک شرکت خارجی را ثبت می کنند ( ثبت شعبه یا نمایندگی) که قبلا در یکی از ادارات یا نهاد های دولتی قرارداد منعقد کرده باشد و فقط شرکت های خارجی که طرف قرداد با ایران هستند را می توانند در ایران ثبت کند.

  برای این منظور مدارک زیر لازم است:

      اظهار نامه ثبت
      اساسنامه شرکت
      اختیارنامه نماینده عمده شرکت در ایران ( در صورتی که شرکت خارجی، دارای چند نماینده مستقل در ایران است، اختیارنامه هر یک از آنها لازم می باشد).

 • نظرات() 
 • سه شنبه 12 تیر 1397

  اگر می خواهید یک شرکت در اشتهارد راه انداری کنید، بایستی ابتدا با انواع شرکت ها از نظر ماهیت حقوقی آشنا شده و سپس اقدام به ثبت شرکت خود نمایید.قانون تجارت ایران در ماده 20، شرکت های تجاری را بر 7 قسم و به شرح ذیل احصاء نموده است :
  1.شرکت های سهامی ( به موجب ماده 4 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 24/12/1347 شرکت سهامی به دو نوع شرکت سهامی عام و خاص تقسیم می شود.)
  2.شرکت تضامنی
  3.شرکت با مسئولیت محدود
  4.شرکت مختلط غیر سهامی
  5.شرکت مختلط سهامی
  6.شرکت نسبی
  7.شرکت تعاونی تولید و مصرف

      شرکت سهامی عام

  شرکتی است که موسسین آن مکلفند برای تامین قسمتی از سرمایه آن به مردم مراجعه کنند.حداقل سرمایه برای تاسیس شرکت سهامی عام پنج میلیون ریال بوده و تعداد موسسین آن نیز باید حداقل پنج نفر باشند ( مواد 4، 5 ، و 107 ل.ا.ق.ت ) مراجعه به عامه از طریق پذیره نویسی صورت می گیرد.

      شرکت سهامی خاص

  شرکتی است که کلیه سرمایه آن منحصراَ توسط خود موسسین تامین می شود، حداقل سرمایه شرکت سهامی خاص یک میلیون ریال بوده و موسسین نیز نباید از سه نفر کمتر باشند ( مواد 3 و 4 و 5 ل.ا.ق.ت) مسئولیت مدنی سهامدار در مقابل قروض و دیون شرکت محدود به مبلغ اسمی سهمی است که سهامدار در شرکت سهامی سرمایه گذاری کرده است.( ماده 1 ل.ا.ق.ت)

      شرکت تضامنی

  شرکت هایی هستند که برای امور تجاری، و تحت اسم مخصوصی بین دو یا چند نفر تشکیل می شوند.شرکاء در مقابل دیون و قروض شرکت مسئولیت شخصی، نامحدود و تضامنی دارند.در شرکت تضامنی، قید نام یکی از شرکاء به دنبال نام شرکت ضروری می باشد؛ مثل شرکت تضامنی داوود و شرکاء و این امر به خاطر اهمیت شخصیت شرکاء و جلب اعتماد ثالث می باشد.( موارد 116، 117 و 124 ق.ت)

      شرکت با مسئولیت محدود


  شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای انجام امور تجاری تشکیل می شود.مسئولیت شریک در مقابل قروض و دیون شرکت به میزان سهم الشرکه ای است که شخص در شرکت سرمایه گذاری کرده است.فرق این شرکت با شرکت های سهامی در این است که در شرکت با مسئولیت محدود به هیچ وجه سهم الشرکه صادر نمی شود و جز با رضایت عده ای از شرکاء که سه چهارم سرمایه متعلق به آن ها باشد قابل نقل و انتقال نیست.ولی در شرکت های سهامی، سهام منتشر گردیده و نیز قابل نقل و انتقال می باشد.در شرکت با مسئولیت محدود در صورت پیش بینی در اساسنامه، با فوت ، حجر ، ممنوعیت قانونی یا قضایی یکی از شرکاء شرکت منحل می شود ولی در شرکت های سهامی عام و خاص در چنین شرایطی شرکت به حیات خود ادامه می دهد.

      شرکت نسبی

  شرکتی است که برای انجام امور تجاری، تحت نام مخصوص بین دو یا چند نفر تشکیل می شود و مسئولیت هر یک از شرکاء به نسبت آورده یا سرمایه ای است که در شرکت دارد.( ماده 183 ق.ت)

      شرکت مختلط غیر سهامی

  شرکتی است که برای امور تجاری، تحت نام مخصوص بین یک یا چند نفر شریک ضامن و یک یا چند نفر شریک با مسئولیت محدود تشکیل می شود.مسئولیت شرکای ضامن، تضامنی، نامحدود و شخصی است ولی مسئولیت شرکای با مسئولیت محدود به میزان سرمایه ای است که هر شریک در شرکت سرمایه گذاری  کرده است.در این نوع شرکت، سهم الشرکه قابل نقل و انتقال نبوده و شرکت با فوت یا حجر یا ممنوعیت قضایی هر یک از شرکا اصولاَ منحل می گردد.

      شرکت مختلط سهامی

  شرکت هایی هستند که تحت نام مخصوص بین یک یا چند شریک ضامن و یک یا چند نفر سهامدار تشکیل می شوند.مسئولیت شریک یا شرکای ضامن تضامنی، نامحدود و شخصی است و مسئولیت سهامدار یا سهامداران در این نوع شرکت محدود به مبلغ اسمی سهامی است که هر یک از آنان در شرکت دارند.در این نوع شرکت ها سهام سهامداران قابلیت نقل و انتقال داشته و با فوت یا حجر یا ممنوعیت قانونی سهامدار شرکت منحل نمی شود.( مواد 162 و 163)

      شرکت تعاونی


  این نوع شرکت ها به منظور رفع نیازمندی های مشترک اعضاء تشکیل و مسئولیت هر یک از سهامداران در مقابل قروض و دیون شرکت محدود به مبلغ اسمی سهم یا سهامی است که سهامدار در شرکت تعاونی دارا می باشد.در حال حاضر قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب شهریور 1370 بر فعالیت های شرکت تعاونی حاکمیت دارد.
  مشاورین ثبت شرکت فکر برتر، جهت ثبت شرکت در اشتهارد 2 راهکار ارائه می کند. متقاضیان عزیز، با بهره گیری از راهنمایی متخصصان زبده ، می توانند گزینه مناسب را انتخاب نمایند.
  الف ) گزینه اول ثبت شرکت سهامی خاص
  ب) گزینه دوم ثبت شرکت بامسئولیت محدود
  ثبت شرکت سهامی خاص در اشتهارد :
  ویژگی ها ی شرکت سهامی خاص :
  - مسئولیت سهامداران در این شرکت مانند مسئولیت شرکاء شرکت بامسئولیت محدود است. یعنی فقط به میزان سهامشان مسئول تادیه دیون شرکت اند نه بیشتر.
  - اعضای هیئت مدیره شرکت سهامی خاص حداقل سه نفر می باشد.
  - شیوه های اداره آن کامل است و مقررات قابل توجهی راجع به نحوه اداره و شیوه مدیریت و اخذ تصمیم نسبت بدان وضع شده است، از همین رو این قالب برای تشکیل شرکتی با تعداد قابل توجهی از شرکاء مناسب است.
  - در تصمیم گیری برای اداره این شرکت ، رای اکثریت ملاک است و منظور از اکثریت نیز اکثریت سرمایه است، یعنی عده ای از شرکاء که بیش از نصف سرمایه شرکت را دارا باشند، ولو آنکه از لحاظ عددی این شرکاء در اکثریت نباشند، بنابراین شیوه اخذ تصمیم در این شرکت ساده و سریع است.
  - در نام شرکت باید کلمه " خاص" قبل از ذکر نام شرکت و یا بعد از آن بلافاصله اضافه شود. مثلاَ " شرکت سهامی خاص البرز " یا " شرکت البرز، سهامی خاص " . عبارت شرکت سهامی باید در تمام نوشته ها و سربرگ های شرکت قید گردد.
  شرایط ثبت شرکت سهامی خاص :
  - حداقل تعداد سهامداران جهت ثبت یک شرکت سهامی خاص 3 نفر و حداکثر بدون محدودیت می باشد.
  - حداقل سرمایه جهت ثبت یک شرکت سهامی خاص یک میلیون ریال برابر با یکصد هزار تومان می باشد.
  - در بدو تاسیس حداقل 35% سرمایه به صورت نقدی باید به حساب شرکت تودیع شود.
  -  در صورت سرمایه غیر نقدی ( در صورت وجود ) باید به تفکیک تقویم و در اظهارنامه منعکس گردد.
  ثبت شرکت بامسئولیت محدود در اشتهارد :
  با توجه به ماده 94 و مواد بعدی برای تشکیل شرکت ذکر نکات ذیل حائز اهمیت است :
  - مجموع سرمایه شرکت را اعم از نقدی و غیرنقدی سهم الشرکه می گویند و سرمایه به سهام تبدیل نمی شود.
  - در اسم شرکت باید عبارت مسئولیت محدود قید شود و اسم شرکت با اسم هیچیک از شرکاء همراه نباشد تا با شرکت تضامنی اشتباه نشود و برای شریک مسئولیت تضامنی نیز ایجاد نگردد.
  - شرکت مزبور را به این جهت بامسئولیت محدود می گویند که مسئولیت هر یک از شرکاء محدود به همان مقدار سرمایه ای است که در شرکت سهیم می باشد و بیشتر از سرمایه خود مسئولیتی نداشته و متعهد به پرداخت دیون و قروض شرکت نخواهد بود.
  - هر گاه قسمتی از سرمایه شرکت نقد و قسمتی غیرنقدی باشد سرمایه نقدی تسلیم می شود و ارزش سرمایه غیرنقدی نیز باید معلوم گردد که به آن تقویم سرمایه می گویند و سپس تسلیم بشود.
  - سهم الشرکه شرکت به صورت اوراق تجاری بی نام یا بانام در نمی آید و قابل انتقال به سایر افراد نیست مگر اینکه، عده ای از شرکاء که حداقل سه چهارم سرمایه متعلق به آن ها است و دارای اکثریت عددی نیز می باشند در این خصوص موافقت کرده باشند.
  شرایط ثبت شرکت های بامسئولیت محدود به قرار ذیل است :
  - حداقل تعداد شرکاء ، 2 نفر می باشد.
  - در قانون تجارت، برای میزان سرمایه شرکت بامسئولت محدود هیچ مبلغی تعیین نشده است. با این حال به صورت عرفی حداقل سرمایه اسمی مبلغ یک میلیون ریال می باشد. ( این سرمایه پرداخت نمی شود و اسمی می باشد ).
  - حداقل تعداد مدیران ، یک نفر می باشد. ( برخلاف شرکت های سهامی اولاَ مدیر یا مدیران ممکن است از بین شرکاء یا خارج انتخاب شوند. ثانیاَ مدت خدمت آنان ممکن است محدود یا نامحدود باشد ).
  - اعضاء هیئت مدیره نباید کارمند بوده و دارای سابقه کیفری ( سوء پیشینه ) باشند. 

 • نظرات() 
 • سه شنبه 12 تیر 1397


  امروزه کالا ها با علائم تجاریشان شناخته می شوند افراد بوسیله ی این علائم کالا های خود را راحتتر به مردم معرفی می کنند . این علائم تجاری باید دارای خصوصیاتی باشد تا قانون نیز از انها حمایت کند .
  علائم تجاری باید دارا ی چه خصوصیاتی باشند :

  1-علائم تجاری باید منحصر به فرد ودارای ایده ی نو باشد :
  یک علامت تجاری خوب باید نسبت به محصولات مشابه خود به راحتی قابل شناسایی باشد یعنی یک علامت تجاری باید دارای خصوصیتی باشد که  ان را از سایر محصولات مشابه جدا کند .علامت های تجاری باید با یکدیگر متفاوت باشند زیرا اگر علامتی مشابه علامت دیگر باشد قابل ثبت نیست مثلا برای یک محصول مشابه علامتها باید طوری باشند که توسط اشخاص قابل تشخیص باشد .برای طراحی علامت های تجاری نمی توان از اسامی عام استفاده کرد و یا ازصفتی که مربوط به ان کالا می شود استفاده کرد .استفاده از خطوط هندسی به تنهایی حالت ابتکاری ندارد مگر در زمانی که همراه با یک طراحی زیبا و ظریف باشد.

  2-علامتی که انتخاب می کنید باید جدید باشد :
  جدید بودن علامت با تازگی علامت متفاوت است . جدید بودن یک علامت به این معنا است که مثلا یک علامت وجود دارد ،اما کاربرد ان برای محصولات مختلف بوده است که این محصولات طبقاتشان با یکدیگر متفاوت می باشد .
  در بیشتر کشورها محصولات دارای طبقات متفاوتی می باشند ،یعنی زمانی که یک محصول به ثبت می رسد طبقه ی محصول نیز مشخص می شود یعنی امکان دارد یک علامت برای دو محصولی که طبقاتشان با یکدیگر متفاوت است بکار رود و این از نظر قوانین ان کشور بلامانع می باشد .
  البته علامت های تجاری معروف مانند ال جی ،سونی و... نیاز به داشتن طبقه نمی باشند و به طور کل از انها حمایت می شود و افراد دیگر حق استفاده از این علامتها را ندارند زیرا برای مصرف کننده گان ایجاد اشتباه می کند .

   3-یک علامت نباید در دید مشتری ایجاد اشتباه کند :
  علامت  تجاری نباید کاملا شبیه علامت دیگری باشد زیرا در این صورت باعث اشتباه مشتری می شود در چنین مواردی این علامتها نباید به ثبت برسد . زمانی از علامتهایی استفاده می شود که هیچ گونه   خصوصیات ان محصول را ندارد مثلا برای پارچه ی پنبه ای از علامت پشم استفاده شود و این باعث گمراه شدن مشتری می شود .در بعضی مواقع استفاده ازاسم یک منطقه برای علامت تجاری یک محصول در صورتیکه اصلا بین ان محصول و ان منطقه رابطه ای وجود ندارد و افراد به کمان این که ان محصول به ان منطقه تعلق دارد ان را خریداری کنند این علامت باطل می شود زیرا سبب گمراه شدن افراد می شود .
  4-یک علامت نباید مخالف قوانین یک جامعه باشد :
  یک علامت تجاری نباید مخرب ،محرک ، نژاد پرستانه یا مخالف با عنف عمومی باشد .
  5-یک علامت تجاری  قابلیت انتقال داشته باشد  :
  علامتهای تجاری که قابل انتقال هستند و یا قابلیت شراکت دارند و تقسیم می شوند .از این علامتها افراد به عنوان وثیقه نیز می توانند استفاده کنند . انتقال علامت تجاری در مواردی که شخص فوت کند به عنوان اموال به ورثه می رسد و یا در مواقعی که افراد ورشکست می شوند به شخص دیگری واگذار می شود .علامتهای تجاری که قابل فروش نیز هستند .

 • نظرات() 
 • یکشنبه 10 تیر 1397


  دامنه ها


  adakit.ir

  almasshoping.ir     aliabad-samacollege.ir    persianissimo.ir       rashtcemetery.ir    kafetakhfif.ir          axnew.ir

  iranmicronet.ir    astaraonline.ir    atenas.ir    ghorvehtvto.ir     concrete-day.ir


  greencard-pro.ir   varshahid.ir   fllowers313.ir         polyethylenes.ir     boran-barzan.ir        chemaztapeh.ir

  *************************************************************************

  mersada.ir


  ****************************************************************

  ***********************************************************************


        

  *********************************************************************

  *************************************************************************
  ***********************************************************************

   asrejavanan.ir  buyshimmer.ir femalehours.ir arbbatarh.ir buy-best.ir

   ******************************************************************

  bahalbaxx.ir  iranwebbase.ir pnn24.ir rao-co.ir   sisx.ir

  *******************************************************************

  adote.ir asnafkaraj.ir b8b.ir gorganblog.ir buyslim-patch.ir downloadmovies.ir e-fakhteh-a.ir
   
  **********************************************************************
   Ansar83.ir  lovelykids.ir  mazinet.ir   galaxy-kids.ir  gilanjobs.ir   b-gharargah.ir
  Bia2prozhe.ir  newsresan.ir     Yeganehcloob.ir  zibar.ir  Castledl.ir ddfsb.ir  Deckcha.ir

   
   
   


 • نظرات() 

 • آخرین پست ها


  نویسندگان  آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :


  شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات