شرکت سهامی خاص یک شرکت تجاری است که سرمایه آن در هنگام تاسیس از یک میلیون ریال کمتر نخواهد بود و به قطعات سهام تبدیل می شود. مسئولیت هر یک از صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آن ها است. تمام سرمایه آن باید به وسیله موسسین تاسیس گردد. (  ماده 4 ل. ا. ق. ت) و تعداد شرکای آن نباید کمتر از 3 نفر باشد.
شرکت های سهامی خاص به طور کلی محدودیتی برای فعالیت ندارند و قانونگذار شرکت سهامی را هر چند ، فعالیت آن تجاری نباشد شرکت بازرگانی و تجاری محسوب می نماید. این نوع از شرکت ، جهت اخذ نمایندگی ها و یا شرکت در مناقصات و مزایده های دولتی و نمایشگاه ها و همچنین اخذ تسهیلات بانکی از اعتبار نسبتاَ خوبی برخوردار است. از آن جایی که صاحبان شرکت سهامی خاص می توانند تا 10 برابر سرمایه ثبت شده خود از سیستم بانکی وام بگیرند ، بنابراین در هنگام اخذ تسهیلات معمولاَ می بایست افزایش سرمایه داشته باشند.
با ثبت شرکت سهامی خاص، می توان با جمع آوری سرمایه های کوچک  در محیطی دوستانه ، به انجام فعالیت تجاری پرداخت. البته ،سرمایه شرکت های سهامی خاص قابل معامله در بازار بورس نیست اما توسط مردم به راحتی قابل داد و ستد می باشد.

    اقداماتی که توسط  گروه حقوقی ثبت شرکت فکر برتر برای ثبت شرکت سهامی خاص انجام می گیرد :

_ تکمیل مدارک مورد نیاز
_ همراهی در انتخاب 5 نام درخور برای شرکت شما ( به ترتیب اولویت )
_ مشخص نمودن سهام سهامداران
_ مشخص نمودن سمت اعضا
_ تعیین مبلغ سرمایه
_ ارائه گواهی افتتاح حساب بانکی به نام شرکت در شرف تاسیس
_ ثبت در سامانه اداره ثبت شرکت ها و اخذ برگه ی پذیرش
_ اخذ امضا اعضا در مدارک اصلی
_ ارسال مدارک از طریق پست به اداره ثبت
_ مراجعه وکیل فکر برتر جهت اخذ پرونده
_ انجام  امور درج در روزنامه رسمی در سامانه و پرداخت هزینه
_ ارائه مدارک به موکل