یکی از ویژگی های دنیای امروز، استفاده گسترده از انرژی الکتریکی می باشد. نیاز به ایجاد روشنایی واهمیت آن درزندگی بشرهمواره با چالش محدود بودن منابع و هزینه بر بودن تولید انرژی روبه رو بوده است. کوشش برای دست یابی به فناوری هایی که با به کار گیری از کمترین انرژی، بیشترین نور تولید شود موجب دستیابی به فناوری لامپ فلورسنت فشرده در دهه هفتاد میلادی گردید.

• لامپ کم مصرف :
یک لامپ کم مصرف یا با نامی دیگرلامپ فلورسنت فشرده، یک نوع لامپ از خانواده لامپ های فلورسنت می باشد. خیلی از لامپ های کم مصرف برای جایگزینی با لامپ های رشته ای و پر مصرف طراحی شده اند و قابلیت بسته شدن به خیلی از سرپیچ های فعلی که برای لامپ های معمولی استفاده می شوند را دارند. در مقایسه با لامپ های معمولی، این لامپ ها تقریباً همان نور را تولید می کنند اما مصرف برق بسیار پایین و عمر طولانی تری دارند.
به کار گیری این لامپ، افزون بر ایجاد صرفه اقتصادی، به دلیل آسانی استفاده در سیستم روشنایی سنتی به طور گسترده مورد توجه مصرف کنندگان قرارگرفته و به سبب نقش برجسته و تأثیرگذار آن درحوزه روشنایی به نام لامپ کم مصرف شناخته می شود. ترویج استفاده از لامپ کم مصرف در مدت زمان کوتاه به دلیل افزایش هزینه های تولید برق، محدود بودن منابع فسیلی، افزایش تدریجی دمای کره زمین، و آلودگی ناشی از سوخت نیروگاه ها به عنوان راهکاری مثبت درجهت صرفه جویی در مصرف انرژی و پیشبرد اقتصادی کشورها مورد توجه قرار گرفته است. بهره وری مناسب همراه با طول عمر بالا، افزون بر ایجاد رضایت و استقبال از محصول سبب شده که تولید کنندگان بتوانند این محصول را با قیمت و با شرایط ضمانتی مناسب در اختیار و گزینش مصرف کنندگان قراردهند.

• مزایای استفاده از لامپ های کم مصرف را می توان در موارد زیر مشاهده کرد :
_ امکان انتخاب رنگ نور براساس کاربرد و نیاز مصرف کنندگان.
_ کاهش هزینه های تعویض لامپ به واسطه عمر طولانی لامپ کم مصرف.
_ میزان نوردهی هرلامپ کم مصرف ۱۸ وات برابر نور حاصل از یک لامپ رشته ای معمولی ۱۰۰ وات می باشد.
_ کاهش مصرف برق دستگاه های سرمایشی خودکار به دلیل عدم تولید گرمای مزاحم.
_ ایجاد نور یکنواخت و بدون لرزش و عدم خستگی چشم.

• ثبت شرکت تولید لامپ کم مصرف:
با توجه به اهمیت صرفه جویی در مصرف برق در دنیا و نقش این محصول در کاهش مشکلات زیست محیطی، امروزه فعالیت در زمینه تولید لامپ های کم مصرف رونق چشمگیری داشته است، افراد می توانند برای فعالیت در این زمینه ابتدا مجوزهای لازم را از وزارت صنایع اخذ نمایند، سپس نسبت به ثبت شرکت تولید لامپ کم مصرف، در یکی از قالب های شرکت سهامی عام، شرکت سهامی خاص و یا شرکت با مسئولیت محدود اقدام نمایند.

• شرکت سهامی خاص :
شرکت های که تمام سرمایه آنها در موقع تأسیس منحصراً توسط مؤسسین تأمین گردیده است. در شرکت های سهامی خاص عبارت " شرکت سهامی خاص " باید قبل از نام شرکت یا بعد از آن بدون فاصله با نام شرکت در کلیه اوراق واطلاعیه ها و آگهی های شرکت به طور روشن وخوانا قید شود.

شرایط ثبت شرکت تولید لامپ کم مصرف سهامی خاص:

    سرمایه اولیه : معادل یا بیشترازصد هزار تومان
    حضور3 نفر سهامدار اصلی به همراه 2 نفر بازرس که بازرسین نباید ازسهامداران باشد.
    واریز35% مبلغ سرمایه اولیه به حساب بانکی به نام شرکت و ارائه رسید و گواهی بانکی

• مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت تولید لامپ کم مصرف سهامی خاص :

    پرداخت مبلغ تعیین شده به نام سازمان ثبت اسناد واملاک کشور
    تصویر شناسنامه وکارت ملی بازرسین (نیازی به برابر اصل شدن ندارد)
    دوبرگ اظهارنامه شرکت سهامی خاص
    دونسخه اساسنامه شرکت سهامی خاص وامضاء زیرتمام صفحات آن توسط کلیه سهامداران
    تکمیل فرم تعیین نام
    دوجلد صورتجلسه هیأت مدیره که به امضاء مدیران منتخب مجمع رسیده باشد
    دونسخه صورتجلسه مجمع عمومی مؤسسین که به امضاء سهامداران وبازرسین رسیده باشد
    فتوکپی شناسنامه وکارت ملی برابر اصل شده کلیه سهامداران
    معرفی نامه نمایندگان، درصورتی که سهامداران واعضاء هیأت مدیره از بین اشخاص حقوقی باشند وارائه تصویر روزنامه رسمی، آگهی تأسیس با آخرین تغییرات آن.
    تأییدیه هیأت مدیره اشخاص حقوقی سهامدار، مبنی برغیردولتی بودن آن
    گواهی پرداخت حداقل 35% سرمایه شرکت از بانکی که حساب شرکت در شرف تأسیس در آنجا افتتاح شده است.
    اخذ مجوز درصورت نیاز بنا به تشخیص کارشناس اداره ثبت شرکت ها.

• تعریف شرکت با مسئولیت محدود :

مطابق ماده 94 قانون تجارت، شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل می شود وهریک ازشرکاء بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد، فقط تا میزان سرمایه خود درشرکت مسئول پرداخت بدهی ها و تعهدات شرکت است.
طبق ماده 95 دراسم شرکت باید عبارت (با مسئولیت محدود) قید شود و درغیراین صورت آن شرکت در مقابل اشخاص ثالث شرکت تضامنی محسوب وتابع مقررات آن خواهد بود.

• شرایط ثبت شرکت تولید لامپ کم مصرف با مسئولیت محدود :

    حضور حداقل دو نفر به عنوان اعضاء
    تعهد به پرداخت کل سرمایه
    سرمایه شروع کار برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود صد هزار تومان می باشد.

• مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت تولید لامپ کم مصرف با مسئولیت محدود:

    پرداخت مبلغ تعیین شده به نام سازمان ثبت اسناد واملاک کشور جهت تعیین نام
    تکمیل فرم تعیین نام
    دو برگ تقاضانامه شرکت با مسئولیت محدود و تکمیل آن وامضاء ذیل شرکت نامه توسط کلیه شرکاء
    دونسخه شرکت نامه با مسئولیت محدود وتکمیل وامضاء ذیل شرکت نامه توسط کلیه سهامداران
    دو جلد اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود وامضاء ذیل تمام صفحات آن توسط کلیه سهامداران
    دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی مؤسسین وهیأت مدیره که به امضاء سهامداران وبازرسین رسیده باشد.
    دونسخه صورتجلسه هیأت مدیره که به امضاء مدیران منتخب مجمع رسیده باشد.
    تصویر شناسنامه و کارت ملی برابر اصل شده کلیه سهامداران و در صورتی که مدیرعامل خارج ازاعضاء هیأت مدیره باشد.
    فتوکپی شناسنامه و کارت ملی بازرسین
    معرفی نمایندگان، درصورتی که سهامداران و اعضاء هیأت مدیره از بین اشخاص حقوقی باشند و ارائه تصویر روزنامه رسمی و آگهی تأسیس با آخرین تغییرات آن
    تأییدیه هیأت مدیره اشخاص حقوقی سهامدار، مبنی برغیر دولتی بودن آن

• شرکت سهامی عام :
شرکت های که مؤسسین آنها قسمتی از سرمایه شرکت را از طریق فروش سهام تأمین می کنند اینگونه شرکت ها سهامی عام نامیده می شوند. ومطابق ماده 5 قانون تجارت سرمایه شرکت های سهامی عام از مبلغ 5,000,000 ریال نباید کمتر باشد.

• شرایط لازم برای ثبت شرکت تولید لامپ کم مصرف سهامی عام :

    حداقل سرمایه لازم پنج میلیون ریال
    حداقل 30% سرمایه تعیین شده توسط مؤسسین تعهد گردد و 35% از میزان تعهد شده پرداخت گردد.
    اظهارنامه و طرح اساسنامه و اعلام پذیره نویسی به امضای مؤسسین رسیده باشد.
    اخذ و ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح در صورت نیاز.

• مدارک لازم جهت تأسیس شرکت تولید لامپ کم مصرف سهامی عام :

    دو نسخه اظهارنامه
    دوجلد اساسنامه
    دو برگ صورتجلسه مجمع عمومی مؤسسین
    دو نسخه صورتجلسه هیأت مدیره
    آگهی دعوت مجمع عمومی مؤسسین در روزنامه تعیین شده
    تصویر شناسنامه و کارت ملی مدیران
    گواهی بانکی مبنی بر واریز حداقل 35% سرمایه شرکت
    ارائه مجوز یا موافقت اصولی یا مجوز از مراجع ذیصلاح