کشف آثار دوره ساسانی در چهارمحال و بختیاری
فصل اول کاوش باستان شناختی تپه بردنکون متعلق به دوره ساسانی به کشف اثر مهرهای گلی فراوانی منجر شد که نشان از اهمیت تجاری و اقتصادی این محوطه دارد.

علیرضا خسروزاده سرپرست هیأت کاوش با اعلام این خبر گفت: بر اساس یافته های پرشمار سطحی به دست آمده به نظر می رسد استقرار در این محوطه اساساً مربوط به دوره ساسانی باشد، هرچند شماری سفال اشکانی و مس و سنگ نیز از سطح این تپه یافت شد.

وی تصریح کرد : در چند سال اخیر بر اثر حفاری های قاچاق، سطح این محوطه به شکل گودال‌های متعدد درآمده، لایه‌های فرهنگی آن تخریب و مواد فرهنگی آن به یغما رفته است.

او افزود: نخستین فصل کاوش این محوطه با هدف جلوگیری از تخریب، ویرانی و غارت مواد فرهنگی آن توسط سودجویان آثار باستانی و آموزش صحیح و علمی داشنجویان با استفاده از روش های علمی کاوش و روش های علمی ثبت و ضبط آثار به دست آمده از کاوش، توسط هیئت مشترک از دانشگاه شهرکرد و میراث فرهنگی استان چهارمحال و بختیاری انجام شد.

این باستان شناس افزود: یکی از مهمترین اهداف نظری برنامه کاوش در تپه بَردنَکون، پی بردن به برهم کنش های جوامع انسانی در این منطقه و مناطق همجوار، شناخت ویژگی ها و کارکرد بنای نسبتاً بزرگ محوطه است.

عضو هیئت علمی دانشگاه شهرکرد گفت : از دیگر اهداف انجام این کاوش می توان به شناخت دوره های استقراری و روشن ساختن توالی فرهنگی محوطه و به دست آوردن اطلاعات دقیق تری در ارتباط با سیستم اقتصادی مردم فارسان در دوره اشکانی و ساسانی اشاره کرد.

تخریب بیشترین بخش های تپه

خسرو زاده با اشاره به اینکه با توجه به شمار فراوان چاله های حفاری قاچاق ایجاد شده بر سطح تپه که قطر بعضی از آنها به حدود ۵ تا ۸ متر و عمق ۱۰ متر می رسد تصریح کرد: بیشتر بخش های محوطه تخریب و نابود شده و تنها بخش های اندکی از محوطه تقریباً سالم و دست نخورده باقی مانده است.

او اظهار داشت :به دلیل وجود چاله های حفاری سازه های معماری این محوطه نیز به شدت تخریب شده است به گونه ای که در بخش های کاوش شده که شامل ۲ ترانشه ۱۰×۱۰ متر بود این حجم از تخریب را به راحتی می توان دید.

وی افزود:آنچه در یک فصل کاوش در این محوطه یافت شد اثر مهرهای گلی فراوانی است که نشان دهنده اهمیت تجاری و اقتصادی این محوطه می باشد.

مرکز فعال دوره ساسانی

به گفته این باستان شناس ،این تعداد گل مهر در کنار ساخت و سازهای عظیم خشتی و آجری همچنین نشان می دهد که این محوطه یکی از مراکز فعال اداری، اقتصادی، و بازرگانی دوره ساسانی در جنوب غرب ایران است.

عضو هیئت علمی دانشگاه شهرکرد افزود: مطالعه این اثر مهرها اهمیت بسیار زیادی در شناخت تقسیمات استانی، اداری، نام مکان ها و افراد این بخش از امپراتوری ساسانی دارد که تاکنون هیچ آگاهی از آن نداشته ایم.

این باستان شناس تصریح کرد :در کاوش فصل اول همچنین شماری شیئ فلزی، شیشه ای و یک سکه نیز یافت شد.

او افزود :تپه بَردنَکون در فاصله ۴/۲ کیلومتری جنوب شرق روستای ده چشمه در استان چهارمحال و بختیاری و روی تپه ای تقریباً بیضی شکل، قرار گرفته است. بر اساس پراکندگی یافته های سطحی پرشمار آن مساحت این محوطه دایره ای به قطر ۱۵۰ متر است و ارتفاع بالای تپه از کف دشت نیز ۲۰ متر می باشد